Verjährungsfristen in Ungarn

21.05.2013: netzwerkB

Auch in Ungarn bedeuten Verjährungsfristen, dass es für Betroffene fast ganz unmöglich gemacht wird, die Täter zu verklagen.

Die allgemeine Verjährungsfrist für Straftaten beträgt gem. § 33 b Ung. StGB mindestens 3 Jahre. Im Fall eines Sexualdelikts verlängert sich gem. § 33 1A Ung. StGB die Verjährungsfrist bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres des Verletzten, wenn der Verletzte zum Tatzeitpunkt sein 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, also minderjährig war.

Quelle:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97800004.TV

Text:

A büntethetőség elévülése

33. § (1) A büntethetőség elévül

a)26 olyan bűntett esetén, amely életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, húsz év;

b)27 egyéb bűncselekmény esetén a büntetési tétel felső határának megfelelő idő, de – ha e törvény másképp nem rendelkezik – legalább három év elteltével.

(1a)28 Az erős felindulásban elkövetett emberölés, a személyi szabadság megsértése, az emberrablás, az emberkereskedelem, a nemi erkölcs elleni bűncselekmények, valamint a három évnél súlyosabban büntetendő szándékos súlyos testi sértés esetében – ha a bűncselekmény elkövetésekor a sértett, az üzletszerű kéjelgést bordélyházban folytató személy vagy az üzletszerű kéjelgést folytató kitartó a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, és a bűncselekmény büntethetősége huszonharmadik életévének betöltése előtt elévülne – az elévülési idő meghosszabbodik a sértett, az üzletszerű kéjelgést bordélyházban folytató személy vagy az üzletszerű kéjelgést folytató kitartó huszonharmadik életévének betöltéséig, vagy addig az időpontig, amikor a huszonharmadik életévét betöltötte volna.

(2)29 Nem évül el

a) az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt és az 1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel módosított és kiegészített 81/1945. (II. 5.) ME rendelet 11. és 13. §-ában meghatározott háborús bűntettek;30

b) az emberiség elleni egyéb bűncselekmények (XI. fejezet);

c)31 az emberölés súlyosabban minősülő esetei [166. § (2) bekezdés a)-j) pontjai];

d) az emberrablás és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak súlyosabban minősülő esetei [175/A. § (4) bekezdés, 355. § (5) bekezdés a) pont];

e)32 a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és a zendülés súlyosabban minősülő esetei, ha a halált szándékosan okozva követik el [261. § (1) bekezdés, 262. § (2) bekezdés, 352. § (3) bekezdés b) pont]

büntethetősége.

34. § Az elévülés határidejének kezdő napja

a) befejezett bűncselekmény esetén az a nap, amikor a törvényi tényállás megvalósul,

b) kísérlet és előkészület esetén az a nap, amikor az ezeket megvalósító cselekmény véget ér,

c) olyan bűncselekmény esetén, amely kizárólag kötelesség teljesítésének elmulasztásával valósul meg, az a nap, amikor az elkövető még a büntető törvényben megállapított következmény nélkül eleget tehetne kötelességének,

d) olyan bűncselekmény esetén, amely jogellenes állapot fenntartásában áll, az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.

35. § (1) Az elévülést félbeszakítja a büntető ügyekben eljáró hatóságoknak az elkövető ellen a bűncselekmény miatt foganatosított büntetőeljárási cselekménye. A félbeszakítás napján az elévülés határideje ismét elkezdődik.33

(2)34 Ha a büntetőeljárást felfüggesztik, a felfüggesztés tartama az elévülés határidejébe nem számít be. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a büntetőeljárást azért függesztik fel, mert az elkövető kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható, ismeretlen helyen tartózkodik vagy elmebeteg lett.

(3)35 Az elévülés határidejébe nem számít be az a tartam sem, amely alatt személyes mentesség folytán a büntetőeljárás azért nem volt megindítható vagy folytatható, mert a törvényben biztosított mentelmi jogot a döntésre jogosult nem függesztette fel, illetőleg az eljárás megindításához vagy folytatásához a hozzájárulását nem adta meg. Ez a rendelkezés nem alkalmazható olyan magánindítványra büntethető bűncselekmény esetén, amely miatt a vádat a magánvádló képviseli.

(4)36 Próbára bocsátás (72. §) esetén a próbaidő tartama az elévülés határidejébe nem számít be.

(5)37 Ha az ügyész a vádemelést elhalasztja, ennek tartama az elévülés határidejébe nem számít be.

Ein Kommentar

 1. hildegard schreibt am :

  An unsere ungarischen Mitbürger/Studenten in Berlin und im deutschsprachigen Raum!

  Wir Betroffene schlagen uns weltweit mit der unseligen Verjährung herum und freuen uns über die Vielfalt verschiedener Kulturen in unserem Land, die ihre Erfahrungen – all inclusive – einbringen sollen / können / dürfen – herzlich willkommen!
  Wir sind beim NetzwerkB insbesondere offen für Ihre Sicht des Umgangs mit Betroffenen in Ihrem Herkunftland, daher auch interessiert an einer Übersetzung obiger (Gesetzes-?)Texte und laden Sie zur Beteiligung an unserem Austausch in diesem Forum ein.
  Je offener alle Nationalitäten über dieses global verbreitete Tabu kommunizieren, desto weniger Chancen wird es für weitere Missachtung der Menschenrechte durch mehr oder weniger rechtmäßig agierende Machthaber geben – seien sie politisch gewählt oder selbsternannt in [unheimlich] geheimen Bereichen.
  Bezeichnend die unverschämte Ignoranz verirrter Geister in angeblichen Demokratien!
  Empörend Sprüche wie „You have no rights to view this document“ – ich stieß darauf bei meiner Suche nach deutscher Übersetzung des Textes!

Artikel kommentieren

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Artikel aus den Medien

ARD BRISANT ARD Tagesschau Augsburger Allgemeine Badische Zeitung Berliner Morgenpost Berliner Zeitung DER SPIEGEL derStandard.at DER TAGESSPIEGEL derwesten.de DEUTSCHE WELLE Deutschlandfunk Deutschlandradio DiePresse.com diesseits.de DIE WELT DIE ZEIT FOCUS Frankfurter Allgemeine Frankfurter Rundschau Hamburger Abendblatt Hannoversche Allgemeine Humanistischer Pressedienst Kölner Stadt-Anzeiger Leipziger Volkszeitung Lübecker Nachrichten Mitteldeutsche Zeitung n-tv N24 NDR.de NDR Info Neue Zürcher Zeitung nordwestradio Publik-Forum Saarbrücker Zeitung SPIEGEL ONLINE stern.de SÜDWEST PRESSE Süddeutsche Zeitung taz TP Presseagentur Berlin WAZ WELT ONLINE ZDF heute ZEIT ONLINE